İşyeri sigorta ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (Demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesinde. Ayrıca poliçe dahilinde çalışanlarınız için Ferdi Kaza Teminatı da sağlayabilirsiniz.

HIRSIZLIK

Hırsızlık sonucu çalınan emtea ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar.

GREV – LOKAVT – TERÖR

Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek hasarlar.

YER KAYMASI

Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.

DEPREM

Deprem nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.

YILDIRIM

Yangın çıksın ya da çıkmasın, yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar.

YANGIN

İşyerinde ya da yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin ve dumanın binaya ya da eşyalara verebileceği zararlar.

İNFİLAK

Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar

FIRTINA

Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar.

DAHİLİ SU VE SEL SUYU BASKINI

Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar. Sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararlar.

KAR AĞIRLIĞI

Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar.

CAM KIRIĞI

İşyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.

ENKAZ KALDIRMA

Teminatlardan doğabilecek hasarların limitler içinde oluşturduğu enkazın kaldırma masrafları

ARAÇ ÇARPMASI

Her türlü kara, hava ve deniz aracının işyerine çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar. Duman: Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, doğrudan verebileceği zararlar.

KOMŞULARA KARŞI SORUMLULUK

Yangın, dahili su hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk.

3.ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUK

Sigortalının, işyerinde 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.

MAL SAHİBİNE KARŞI SORUMLULUK

Bina sigortalıya ait değilse, o işyerinde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk.

KİRA KAYBI

Yangın hasarı nedeniyle, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, işyerinin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.