Aidatların toplanması, bakımların yaptırılması, kat görevlisinin idaresi ve bunların yanında daha bir çok görev ve sorumluluk. Üstüne üstlük birde ortaya çıkan hasarlar sonucu ortaya çıkan maliyetlerin site veya apartman sakinlerine izahı…

Bunları okuduğunuzda apartman veya site yöneticiliğinin ne denli zorlu bir görev olduğunu düşünebilirisiniz. Biz tüm yöneticileri bir çok yükten kurtaracak aynı zamanda site ve apartman sakinlerini de her hasarda miktarı önceden öngörülemeyen ödemeler yapmaktan kurtaran bir poliçe oluşturduk. Dedik ki madem yaşam ortak artık sigortası da ortak olsun.

Neden Ortak Alan Sigortası?

634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde: Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.’

Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında: ‘Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulun Sigorta ettirilmesi gereklidir.’ Maddeleri yer almaktadır. Dolayısıyla aslında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.

Kimler Yaptırabilir?

  • Apartman yöneticileri
  • Site Yöneticileri
  • Profesyönel apartman yönetim firmaları
  • İnşaat Firmaları