Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak sağlık güvencesi olan ancak özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanırken yüksek prim ödemek istemeyenler için sununa bir sigortadır. Sigortalılar, SGK tarafından kapsama alınmayan ya da kapsam altında olmasına rağmen kısmen karşılanan sağlık harcamaları söz konusu olduğunda tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilirler. Aynı şekilde kişiler daha farklı standartlarda sağlık hizmeti almak istediklerinde de tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu hizmetlerden faydalanabilmektedirler. Özel sağlık sigortası yaptıran kişiler tedavi masraflarını sigorta şirketine veya SGK’ya fatura ettiriyorlardı ve özel sağlık kuruluşları da sağlık giderlerinin tamamını özel sağlık sigortalarından alıyordu. Yeni düzenleme ile SGK’nın kapsamında olmayan sağlık giderleri tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından karşılanabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak tamamen kişinin isteğine bağlıdır. İsteğe bağlı olan bir sigorta olmasına rağmen hastaların fark tutarlarının daha düşük olması için gerekli olan tedavi ve kontroller yerine farklı alternatiflere yönelmesinin önüne geçmesi nedeni ile tercih edilmelidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sigorta yaptıran kişinin sigortasının başlangıç tarihi itibariyle ortaya çıkan hastalıkları ile ilgili muayene, tetkik ve tedavi masrafları karşılanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tamamı karşılanmayan tedavi masraflarının karşılanmayan kısımları ve kapsam dahilindeki sağlık hizmetlerinden doğan SGK fark ücretleri destekleyici sağlık sigortası olarak da bilinen tamamlayıcı sağlık sigortasının karşıladığı hizmetlerdir. Tamamlayıcı sigorta kapsamında iki türlü teminat bulunmaktadır. Yatarak tedavi ile hem yatarak hem de ayakta tedavi kapsamı kişilerin ihtiyaçlarına göre poliçede düzenlenmektedir. Yatarak tedavi kapsamında cerrahi ve dahili hasta yatışları, yoğun bakım, kemoterapi, diyaliz veya radyoterapi gibi tedaviler, ambulans, küçük tıbbi müdahaleler, belirlenen bir limite kadar özellikli tıbbi malzemeler ve belirli bir limite kadar protez, tek kişilik özel oda gibi masraflar tamamlayıcı sağlık sigortasının karşılayabildiği hizmetler arasında yer almaktadır. Ayakta tedavi kapsamında ise muayene, tetkikler, tanı amaçlı yapılan araştırmalar, tahlil ve röntgen ve fizik tedavi gibi hizmetlerden fark alınmamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının teminatları poliçeye göre farklılık göstermektedir. Diş, doğum gibi farklı alanlarda da kapsamı olan poliçeler bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı güvencesi olan ve 60 yaşını aşmamış olmanın dışında sigortadan yararlanma koşulları bulunmaktadır. Ancak bu kişilerin çocuklarının da tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu fırsatlardan yararlanma şansı, sigortayı yaptırmaları halinde mümkün olmaktadır. SGK’lı kişilerin erkek çocukları 18 yaşına kadar, lise eğitimine devam etmesi durumunda 20 yaşına kadar, üniversite öğrencisi olmaları durumunda 25 yaşına kadar ebeveynleri üzerinden SGK’lı oldukları için tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilmektedirler. Benzer şekilde kız çocukları da yaş veya evlilik gibi sınırlamalar ile SGK’dan yararlanabildikleri için tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilir. SGK’lı kişiler çocuklarına 14 günlük olduktan sonra tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler. 18 ile 44 yaş arasında bulunan ve tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak isteyen kadınlar için hamilelik ve doğum teminatının başlaması için poliçe başlangıcından sonra 3 ay geçmiş olması gerekmektedir. Hamilelik kontrollerinin ve bebek harcamaları haricindeki doğum ve hastane giderlerinin limitsiz olarak kapsam dahilinde olduğu tamamlayıcı sağlık sigortası avantajlarından yararlanmak isteyen kadınlar, sigortalarını yaptırırken 3 aylık süreyi göz önüne almalıdır.